Máy móc->Máy tạo than hoa từ mùn cưa,vỏ chấu->Máy tạo than hoa từ vỏ chấu, mùn cưa
Tên sản phẩm :
Máy tạo than hoa từ vỏ chấu, mùn cưa
Lượt xem :
3741
Giá :
Ảnh sản phẩm :
 
Máy tạo than hoa từ vỏ chấu, mùn cưa
Thông số kỹ thuật

Nguyên liệu đầu vào Vỏ chấu,Mùn cưa, cỏ khô, bã mía...Sau đó được đưa vào máy xấy khô
Tiếp đó chuyển sang máy ép tạo thành than hoaĐược thành  phẩm ta đốt tạo than hoa