Máy làm cửa nhựa , tấm ốp trần nhựa YF –PVC
 Máy làm cửa nhựa , tấm ốp trần nhựa YF –PVC
MF- dây chuyền sản xuất tấm nhựa
MF- dây chuyền sản xuất tấm nhựa
Dây chuyền sản xuất gỗ nhựa tổng hợp
Dây chuyền sản xuất gỗ nhựa tổng hợp